Forskellige generatorer lavet til 3 forskellige boernesites paa DR
Navnegeneratores, counters og rimegeneratorer kan findes Her